Manychat

Chytré automatizované navazování kontaktů na síti Linkedin

Linkedin je již od svého založení budován s cílem umožnit snadné profesní propojování lidí a výměnu zkušeností. Tak jako na jiných sociálních sítích, i práci s Linkedinem si můžete do určité míry automatizovat. V tomto článku vám ukážu některé automaty, které dlouhodobě fungují.
Linkedin je již od svého založení budován s cílem umožnit snadné profesní propojování lidí a výměnu zkušeností. Tak jako na jiných sociálních sítích, i práci s Linkedinem si můžete do určité míry automatizovat. V tomto článku vám ukážu některé automaty, které dlouhodobě fungují.

Linkedin je již od svého založení budován s cílem umožnit snadné profesní propojování lidí a výměnu zkušeností. Tak jako na jiných sociálních sítích, i práci s Linkedinem si můžete do určité míry automatizovat. V tomto článku vám ukážu některé automaty, které dlouhodobě fungují.

Aktualizace 16.3.2021: Linkedin údajně omezil maximální počet odeslaných žádostí o spojení na max. 100 / 1 týden. Způsob navazování kontaktů níže uvedeným způsobem (viz Linkedin automat č. 1) tak získal ještě více na důležitosti.


Tento automat již připravený pro vás

Chcete-li začít tento automat okamžitě používat, je pro vás již připraven zde: Linkedin – chytré navazování kontaktů.


Úvod: Čeho je moc, toho je příliš

Linkedin aktivně bojuje proti využívání (zneužívání) automatů za účelem navazování kontaktů. Je to citlivá záležitost, která má blízko ke spamu. A je to dobře. Nikdo nemá zájem o bezcenné kontakty. Proto si zde ukážeme způsob, jak citlivěji a chytřeji navazovat nová spojení. Tak, aby pokud možno byla oboustranně prospěšná.

Co vše za vás bude dělat automat

Úplný základ:

 1. Navazování kontaktů s předchozím vyvoláním zájmu
 2. Vytvoření nového kontaktu v CRM po akceptaci žádosti o spojení

Pro fajnšmekry:

 1. Ukládání nových kontaktů do Google Sheets
 2. Obousměrná synchronizace komunikace mezi CRM a Linkedin
 3. Odesílání zpráv na vaše kontakty
 4. Každý z těchto automatů může běžet samostatně, nebo je lze libovolně kombinovat.

Linkedin automat č. 1: Navázání kontaktů s předchozím vyvoláním zájmu

Tento automat dělá to, co normálně děláte také:

 1. Navštěvuje profily, které chcete oslovit. Tímto způsobem můžete vyvolat zájem druhé strany.
 2. Pokud navštívený kontakt zareaguje návštěvou vašeho profilu, tak se spustí druhý automat, který odešle žádost o spojení s uvítací zprávou.

Proč zrovna tento postup?

 • Na Váš profil se podívají jen ti uživatelé sítě Linkedin, kteří jsou tam aktivnější.
 • Jakmile jim pošlete žádost o spojení, je velká šance (dlouhodobě 50 – 80 %), že vaší žádost akceptují.

Na co je třeba si dát pozor?

 • Počet shlédnutí profilů za den je omezený. Nepřehánějte to!
 • Úspěšnost toho, zda se kontakt podívá zpátky na váš profil, závisí též na tom, jak dobře máte zpracovaný Linkedin profil.
 • Úspěšnost akceptace žádosti o spojení pak ovlivňuje spousta dalších věcí (fotka, správný výběr cílové skupiny, uvítací zpráva apod.)

Linkedin automat č. 2: Vytvoření kontaktu v CRM po navázání spojení

Tento automat reaguje na nová spojení, které máte na Linkedinu. Ať už tato nová spojení vzniknou působením automatu popsaného v předchozím odstavci, nebo jinou cestou, tento automat vždy nové kontakty zapíše do CRM.

Jak to funguje?

 1. Jakmile automat zjistit nové spojení, pošle do CRM žádost o vytvoření nového kontaktu.
 2. Do CRM lze uložit Jméno, Příjmení, adresu Linkedin Profilu osoby, případně telefonní číslo a e-mail, pokud uživatel sdílení těchto údajů odsouhlasil.

Na co je třeba si dát pozor?

Na GDPR. Toto téma přesahuje rámec tohoto textu, doporučuji konzultovat s právníkem.

Automat lze doplnit o další logiku a funkce, například:

 • Po vytvoření kontaktu v CRM, vytvoří rovnou další aktivitu (např. odeslání zprávy naplánované za 1 týden)

Linkedin automat č. 3: Ukládání nových kontaktů též do Google Sheets

Toto je jednodušší obdoba předchozího automatu.

Co tento automat umí?

 1. Jakmile uživatel sítě Linkedin odsouhlasí žádost o spojení, tento automat uloží údaje o novém kontaktu do Google Sheet tabulky
 2. S tabulkou můžete dále pracovat, případně ji později použít pro adresné odesílání zpráv.

Linkedin automat č. 4: Obousměrná synchronizace komunikace mezi CRM a Linkedin

Používat chat přímo v Linkedin může být otravné a nepřehledné. Tento automat dokáže propojit váš CRM a Linkedinem a oboustranně předávat zprávy.

Co tento automat umí?

 1. Zprávu napsanou v CRM odeslat na daný kontakt v Linkedinu (v Pipedrive se pro tento účet využívá elementu „Activity“)
 2. Zprávu napsanou v Linkedinu přeposlat do CRM (v Pipedrive se přijaté zprávy zapisují k osobě jako „Note“)

Automat lze doplnit o další logiku a funkce, například:

 • Když se v odeslané zprávě objeví nějaké klíčové slovo, automaticky vytvoří Deal

Linkedin automat č. 5: Odesílání zpráv na vaše stávající kontakty

Tento automat lze nasadit jen pro případy, kdy chcete odesílat zprávy na vybrané vaše kontakty. Je to variace na předchozí automat a hodí se v případě, kdy chcete posílat zprávy více kontaktům najednou. Třeba odkaz na váš zajímavý článek.

Co tento automat umí?

 1. Na základě předem stanovených kritérií (stav kontaktu, datum, apod.) automat posílá předpřipravené zprávy.
 2. Seznam kontaktů lze mít připraven buď opět v CRM, nebo v Google Sheet jako tabulku.
 3. Jakmile automat pošle zprávu, poznamená si tuto událost ke kontaktu v CRM (nebo v Google Sheet).

Rekapitulace 7 nástrojů

Pro vytvoření automatů nepotřebujete nic programovat. Stačí nasadit několik nástrojů:


Tento automat již připravený pro vás

Chcete-li začít tento automat okamžitě používat, je pro vás již připraven zde: Linkedin – chytré navazování kontaktů.